Vertix

116 tekstów – auto­rem jest Ver­tix.

Le­piej pi­sać bez skład­ni niż bez sensu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 grudnia 2015, 11:10

Ludzie już daw­no zgu­bili się w tym w co wierzą, a w co im każą wierzyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2014, 22:29

Wskazówki chodzą w kółko, więc raczej da­leko mnie nie zaprowadzą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 listopada 2013, 00:16

Dziś sztu­ka nie bro­ni się sa­ma, dziś "sztukę" tworzy reklama... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 czerwca 2013, 21:38

Kiedyś bym Cię za to kochał, jed­nak niena­widzę za to, jak na mnie wpływasz... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 maja 2013, 16:31

Czas nie leczy ran, on tyl­ko po­maga zrozumieć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 kwietnia 2013, 23:24

Słowem łat­wo po­wie­dzieć co się myśli, ale to ruchem łat­wiej po­kazać co się czuje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lutego 2013, 22:12

Czym dłużej coś działa, tym niższy po­ziom reprezentuje. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2013, 22:14

Cza­sem tak pat­rzę i się zas­ta­nawiam "kto przydziela tym ludziom te fiszki" - szu­kając od­po­wie­dzi myślę, że Ci sa­mi ludzie, którzy TE "myśli" piszą.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2013, 23:25

Straszne, że większą ap­ro­batę mają myśli o miłości, niż te które są in­te­ligen­tne i po­ruszają trochę szer­sze horyzonty.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lutego 2013, 21:22
Vertix

Zagubiony w swiecie, probuje sie odnalesc jednak ciezko znalesc prawdziwego siebie posrod innych...

Zeszyty
  • marzenia – zeszyt ro­boczy

  • najgorsze – dochodze do wnios­ku, ze czas zaczac ko­lek­cjo­nowac te pe­rel­ki :) 

  • Realne... – zeszyt w którym pos­ta­ram się gro­madzić cy­taty wy­rażające otaczająca nas "rzeczywistość"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vertix

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 grudnia 2015, 11:24onejka sko­men­to­wał tek­st Lepiej pi­sać bez skład­ni [...]

15 grudnia 2015, 11:10Vertix do­dał no­wy tek­st Lepiej pi­sać bez skład­ni [...]